Historia

  • Överhörnäs 1975-1978
  • Överhörnäs 1978-2003
  • Filial Högland 1998-2003
  • Butik, Trädgårdsgatan 2003-
  • Butik Trädgårdsgatan 2003-
  • Lager småmaskiner 2003-
  • Lager maskiner 2003-

Företaget ägs av Kjell Östman och tillkom efter en rundresa i USA 1973 där uthyrning redan då var i full verksamhet som den ser ut i Sverige nu 46 år senare.

I Sverige fanns på den tiden några få aktörer och en blygsam start kom till i ett dubbelgarage i bostaden 1975.

Kjell behöll sin anställning hos Söderströms Motor AB där han sysslade med inköp, prissättning och katalogframtagande. Pappan hade just gått i pension och blev den som i huvudsak var uthyrare.

Detta blev ohållbart redan 1977 och Kjell hade två val, sluta med uthyrning eller anställning och valet gick till det senare, efter 18 års trivsam anställning. Ganska snart blev garaget för trångt och 1978 köptes en nedlagd Esso-mack i Överhörnäs som kom att byggas ut tre gånger under den tiden till totalt 1 000 kvm.

1998 förvärvades GMU maskinuthyrning i Högland och uthyrning bedrevs därefter på två ställen.

2001 förvärvades i en fastighet i centrala Ö-vik där tidigare Nordemans Bil med Scania och Wolksvagen inrymts och senare även Harjus storlager och Lantmännen med Allman.

Efter utflytt av Allman 2002 gjordes en genomgripande om- och utbyggnad av de befintliga lokalerna som och blev totalt 2 500 kvm.

Våren 2003 blev lokalerna klara och inflyttning skedde i maj månad.

Under 2013 byggdes lokalerna ut ytterligare med 700 m2  och omfattar nu 3200 m2.

Vi har därför med andra ord, "specialanpassade lokaler" för in och utlämning som spar tid för både dig och oss.

Denna satsning har visat sig mycket lyckad och vi tackar alla våra kunder som hjälp till att utveckla vår verksamhet och visat oss ytterligare förtroende.

 

Vårt produktutbud